Rekrutacja - osoba sprzątająca

Utworzone: piątek, 2 września 2016

02.09.2016r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dotyczące naboru na stanowisko: os. sprzątającej w ramach projektu pn. "Gwiaździsty

Żłobek - wsparciem w aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów dzieci do lat 3"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

 

Kryteria naboru na stanowisko osoby sprzątającej:

- stan zdrowia pozwalający na wykonywania obowiązków

- dyspozycyjność w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie- 80h/miesiąc

 

Zakres obowiązków:

- sprzątanie Sali zabaw, szatni, pomieszczeń gospodarczych

- mycie okien

- bieżące prace porządkowe

 

Lokalizacja:

- Żłobek "Gwiazdolandia" ul. Bernardyńska 46, Gliwice,

- Żłobek "Gwiazdolandia" ul. Paderewskiego 56, Gliwice

 

Oferty należy składać na adres:

Gwiazdolandia- Wójcik, Branicki Spółka Jawna

ul. Bernardyńska 46

Gliwice 44-100

nr tel. 509-936-124

strona: http://gwiazdolandia.pl/

adres e-mail: gwiazdolandia@gmail.com

 

Termin nadsyłania ogłoszeń upływa w dniu 30.11.2016r.