Rekrutacja - osoba sprzątająca.

Utworzone: wtorek, 19 czerwca 2018

Dotyczące naboru na stanowisko: os. sprzątającej w ramach projektu pn. "Gwiaździsty
Żłobek - wsparciem w aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów dzieci do lat 3"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Kryteria naboru na stanowisko osoby sprzątającej:
- stan zdrowia pozwalający na wykonywania obowiązków
- dyspozycyjność w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę

Rodzaj umowy: umowa zlecenie- 80h/miesiąc

Zakres obowiązków:
- sprzątanie Sali zabaw, szatni, pomieszczeń gospodarczych
- mycie okien
- bieżące prace porządkowe

Lokalizacja:
- Żłobek "Gwiazdolandia" ul. Bernardyńska 46, Gliwice,
- Żłobek "Gwiazdolandia" ul. Paderewskiego 56, Gliwice

Oferty należy składać na adres:
Gwiazdolandia Branicki Spółka Jawna
ul. Bernardyńska 46
Gliwice 44-100
nr tel. 508 398 370
strona: http://gwiazdolandia.pl/
adres e-mail: gwiazdolandia@gmail.com

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA W DNIU 25.06.2018R.