zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. pn. "Mama i Tata wracają do pracy", nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0283/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę akcesoriów kuchennych (termosy, naczynia, sztućce).

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 29.12.2022 r. godz. 10:00 - zgodnie z zapisem w zapytaniu

Dokumenty jakie należy złożyć z podpisami osób uprawnionych:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczanie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Projekt umowy
Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją projektu pn. "Mama i Tata wracają do pracy", nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0283/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na:
zakup i dostawę tekstyliów (pościele, poszwy, ręczniki) i odzieży specjalnej (uniformów)

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.11.2022 r. do godz. 10:00 - zgodnie z zapisem w zapytaniu

Dokumenty jakie należy złożyć z podpisami osób uprawnionych:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczanie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Projekt umowy
Klauzula informacyjna